ตู้เย็นที่ใช้เก็บสารเคมีต้องมีระบบป้องกันการเกิดประกายไฟหรือปัจจัยอื่นๆ ที่อาจทำให้เกิดการติดไฟหรือระเบิดได้ (explosion–proof refrigerator)

       ห้ามใช้ตู้เย็นสำหรับใช้ในบ้านเก็บสารเคมี เพราะภายในตู้ไม่มีระบบป้องกันการติดไฟ และยังมีวัสดุหลายอย่างที่เป็นสาเหตุให้เกิดการติดไฟได้ เช่น หลอดไฟภายในตู้เย็น เป็นต้น