• ต้องมีโซ่หรือสายคาดเหนือกึ่งกลางหรือ 2/3 ของความสูงของถังสำหรับยึดกับผนัง โต๊ะปฏิบัติการ หรือที่รองรับอื่นๆ ที่สามารถป้องกันอันตรายให้กับผู้ปฏิบัติงานในบริเวณใกล้เคียงจากน้ำหนักของถังแก๊สที่ล้มมาทับได้
  • หัวถังต้องมีฝาครอบที่มีสกรูครอบอยู่เสมอเมื่อไม่มาตรวัด ทั้งนี้เพื่อป้องกันอันตรายจากแก๊สภายในถังพุ่งออกมาอย่างรุนแรง หากวาล์วควบคุมที่คอถังเกิดความเสียหาย
  • ถังก๊าซต้องระบุชื่อก๊าซที่บรรจุให็เห็นชัดเจน
  • ติดป้ายระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นถังแก๊สเปล่า หรือถังแก๊สที่มีแก๊ส
  • ต้องแยกเก็บถังแก๊สเปล่ากับถังที่มีแก๊ส