1. สนใจทดลองเข้าใช้โปรแกรมการจัดการสารเคมี (ChemInvent2015) สามารถกรอก "แบบฟอร์มยื่นความจำนงขอทดลองใช้โปรแกรมการจัดการสารเคมี (ChemInvent2015)" ดาวน์โหลด

เมื่อกรอกแบบฟอร์มฯเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งมาที่ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งรหัสเพื่อเข้าใช้โปรแกรมฯ ทั้งในระดับผู้ดูแลระบบ(admin) และเจ้าหน้าที่คลังสารเคมี(user) เพื่อให้เข้าใจการทำงานของโปรแกรมเบื้องต้น 

เข้าทดลองใช้โปรแกรมฯ ได้ที่

**ดาวน์โหลดคู่มือการใช้โปรแกรมการจัดการสารเคมี (ChemInvent) คลิ๊กที่นี่**

 

2. สนใจขอใช้โปรแกรมการจัดการสารเคมี (ChemInvent2015) สามารถดำเนินการขอใช้โปรแกรมตามขั้นตอนที่ระบุใน "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง แนวทางการขอใช้โปรแกรมการจัดการสารเคมี (ChemInvent)" ท่านสามารถดาวโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่ ดาวน์โหลด

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่

นางสาวศิวพร ปรีชา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 
Email:   
โทร 02-561-2445 ต่อ 603 โทรสาร 02-579-9202