1.   ห้องปฏิบัติการแต่ละห้องต้องมีระบบควบคุมไฟฟ้า

2.   มีอุปกรณ์ตัดตอนไฟฟ้า (switchgear) ขั้นต้น เช่น ฟิวส์ (fuse) เซอร์กิตเบรคเกอร์ (circuit breaker)เป็นต้น ที่สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา

       3.   มีการดูแลและบำรุงรักษาระบบอย่างสม่ำเสมอ