มาตรฐาน ANSI Z358.1-1998 กำหนดไว้ดังนี้

§  อุปกรณ์สำหรับการควบคุมปิด/เปิด ต้องเข้าถึงได้ง่าย สามารถปล่อยน้ำได้ภายใน 1 วินาทีหรือน้อยกว่า

§  น้ำที่ถูกปล่อยออกมาต้องมีความแรงที่ไม่ทำอันตรายต่อผู้ใช้ โดยที่แรงดัน 30 ปอนด์/ตารางนิ้ว ต้องปล่อยน้ำได้อย่างน้อย 75.7 ลิตร/นาที หรือ 20 แกลลอน/นาที เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 นาที

§  น้ำมีอัตราการไหลอย่างสม่ำเสมอโดยไม่ต้องใช้มือบังคับ จนกว่าจะปิดโดยตั้งใจ

§  อุณหภูมิของน้ำควรรักษาให้คงที่อยู่ระหว่าง 15-35 องศาเซลเซียส ในกรณีที่สารเคมีที่ใช้ทำให้เกิดแผลไหม้ที่ผิวหนัง  ควรให้น้ำมีอุณหภูมิอยู่ที่ 15 องศาเซลเซียส ดังนั้นจึงควรศึกษาข้อมูลจาก SDS เพื่อหาข้อมูลอุณหภูมิน้ำที่จะใช้กับฝักบัวฉุกเฉิน

§  ฝักบัวฉุกเฉินต้องติดตั้งในที่สามารถเข้าถึงได้สะดวกใน 10 วินาที หรือ อยู่ห่างจากจุดเสี่ยง ไม่เกิน 30 เมตร (100ฟุต) โดยเส้นทางต้องเป็นเส้นทางตรงที่สุดเท่าที่จะทำได้และโล่งไม่มีสิ่งกีดขวาง มีแสงสว่างเพียงพอ หากมีการใช้สารเคมีที่มีอันตรายมาก ควรติดตั้งฝักบัวฉุกเฉินให้ติดกับพื้นที่นั้น หรือใกล้ที่สุดเท่าที่จะทำได้

§  บริเวณที่ติดตั้งอยู่บนพื้นระดับเดียวกันกับพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ไม่ใช่ทางลาดลง

§  ต้องมีป้ายบอกตำแหน่ง ณ บริเวณจุดติดตั้งชัดเจน

§  ตำแหน่งที่ติดตั้งฝักบัวฉุกเฉิน ควรอยู่ในระยะ 82 – 96 นิ้ว (208.3 – 243.8 เซนติเมตร) จากระดับพื้น นอกจากนี้ ที่ระดับสูงจากพื้น 60 นิ้ว (152.4 เซนติเมตร) ละอองน้ำจากฝักบัวต้องแผ่กว้างเป็นวงที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางอย่างน้อย 20 นิ้ว และคันชักเปิดวาล์วเข้าถึงได้ง่าย และไม่ควรสูงเกิน 69 นิ้ว (173.3 เซนติเมตร) จากระดับพื้น