ผู้ปฏิบัติการควรสวมแว่นตาขณะทำงาน เพื่อป้องกันอนุภาคแก้วเศษเหล็กและสารเคมีเข้าตา ลักษณะของแว่นตาที่ใช้ในห้องปฏิบัติการมี 2 ประเภท คือ

§  แว่นตากันฝุ่น/ลม/ไอระเหย (goggles) เป็นแว่นตาที่ป้องกันตาและบริเวณรอบดวงตาจากอนุภาค ของเหลวติดเชื้อ หรือสารเคมี/ไอสารเคมี

§  แว่นตานิรภัย (safety glasses) จะคล้ายกับแว่นตาปกติ แต่เลนส์ทนต่อการกระแทกและมีกรอบแว่นตาที่แข็งแรงกว่าแว่นตาทั่วไป แว่นตานิรภัยมักมีการชี้บ่งด้วยอักษรเครื่องหมาย "Z87" ตรงกรอบแว่นตาหรือบนเลนส์