ถุงมือ (Gloves)มีหลายประเภท ใช้สำหรับป้องกันมือจากสิ่งต่อไปนี้

§  สารเคมี สิ่งปนเปื้อนและการติดเชื้อ (เช่น ถุงมือลาเท็กซ์/ถุงมือไวนิล/ถุงมือไนไทรล์)

§  ไฟฟ้า เมื่อความต่างศักย์สูงมากเกินไป

§  อุณหภูมิที่สูง/ร้อนมาก (เช่น ถุงมือที่ใช้สำหรับหยิบจับของในตู้อบ)

§  อันตรายของเครื่องมือ/เครื่องกล สิ่งของมีคม ซึ่งอาจทำให้เกิดบาดแผลได้

       การปฏิบัติการทดลองจำเป็นต้องสวมถุงมือป้องกันสารเคมี เพราะสารเคมีหลายชนิดทำให้ผิวหนังเกิดอาการระคายเคืองและไหม้ได้ และสารเคมียังสามารถถูกดูดซึมผ่านผิวหนังได้ด้วย แต่ถุงมือป้องกันสารเคมีมีหลายชนิด แต่ละชนิดมีสมบัติและอายุการใช้งานแตกต่างกัน ดังนั้นจึงต้องพิจารณาเลือกใช้ให้ถูกต้อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด