รองเท้าที่ต้องสวมใส่ตลอดเวลาที่อยู่ในห้องปฏิบัติการ

§  ต้องเป็นรองเท้าที่ปิดนิ้วเท้าและหลังเท้ามิดชิด  

§  ทำจากวัสดุที่สามารถทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี ตัวทำละลาย หรือการซึมผ่านของน้ำได้ เช่น รองเท้ายางที่สวมหุ้มรองเท้าธรรมดา และรองเท้าบูท แต่รองเท้าหนังสามารถดูดซับสารเคมีได้

§  รองเท้าที่สารเคมีอันตรายหกรด ไม่ควรนำมาสวมอีกหาก