เมื่ออยู่ในห้องปฏิบัติการต้องสวมใส่เสื้อผ้าเพื่อป้องกันอันตรายจากสารเคมี (protective clothing) ตลอดเวลา ได้แก่ เสื้อคลุมปฏิบัติการ (lab coat) ซึ่งมีความทนทานต่อสารเคมีและการฉีกขาดมากกว่าเสื้อผ้าโดยทั่วไป นอกจากนี้ยังสามารถใส่ ผ้ากันเปื้อนที่ทำด้วยพลาสติกหรือยาง ป้องกันของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือระคายเคืองได้

ห้ามสวมเสื้อผ้าที่หลวมไม่พอดีตัว ใหญ่เกินไปหรือรัดมากเกินไป เสื้อผ้าที่มีรอยฉีกขาดอาจทำให้เกิดอันตรายในห้องปฏิบัติการได้ และควรติดกระดุมเสื้อคลุมปฏิบัติการตลอดเวลา