อุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน มี 2 แบบ คือ จุกยางสำหรับเสียบช่องหู และแบบครอบใบหู สำหรับป้องกันมิให้ประสาทหูเสียเพราะได้ยินเสียงดังเกินขนาด หรือนานเกินไป แต่เครื่องมือและการทำปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการส่วนใหญ่จะไม่เกิดเสียงรบกวนมากจนต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน ยกเว้นการทดลองกับอุปกรณ์ ultrasonicator ซึ่งมีคลื่นความถี่ของเสียงสูง

OSHA ได้กำหนดมาตรฐานการทำงาน (OSHA Occupational Noise Standard)ไว้ว่า คนที่ทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงระดับ 85 เดซิเบล ไม่ควรทำงานเกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน