ต้นเหตุของการเกิดไฟ

สัญลักษณ์ที่ถังดับเพลิง

วิธีดับเพลิง

สารดับเพลิง

หมายเหตุ

วัสดุติดไฟทั่วไป

(ผ้า กระดาษ ยาง พลาสติก ขยะ)

 

อักษร A สีเขียว

อักษร Aบนสามเหลี่ยมสีเขียว

ลดอุณหภูมิของเชื้อเพลิง

น้ำ

โฟม

ผงเคมีแห้ง,

น้ำยาแหลวระเหย ทรายแห้ง

เมื่อไฟดับจะเหลือเถ้าถ่านทิ้งไว้

ของเหลวติดไฟ, ก๊าซไวไฟ ยางมะตอย จาระบี

(แอลกอฮอล์, ทินเนอร์ น้ำมันสน, แล็กเกอร์)

อักษร B สีแดง

อักษร B บนสี่เหลี่ยมสีแดง

ทำให้อับอากาศโดยคลุมดับ หรือ ลดอุณหภูมิเชื้อเพลิง

โฟม

ผงเคมีแห้ง,

น้ำยาแหลวระเหย

คาร์บอนไดออกไซด์

เมื่อไฟดับจะไม่มีเถ้าถ่านเหลือทิ้งไว้

ไขมันพืช/สัตว์ ปรุง อาหารและคราบน้ำมันสะสม ให้ใช้โฟม (ABF) น้ำยาเหลวระเหย ทรายแห้ง

อุปกรณ์ เครื่องจักรเครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์

อักษร C สีฟ้า

อักษร C บนวงกลมสีฟ้า

ตัดวงจรไฟฟ้าเสียก่อน และ

ทำให้อับอากาศโดยไม่มีสารนำไฟฟ้า

คาร์บอนไดออกไซด์

น้ำยาแหลวระเหย

ผงเคมีแห้ง(อาจทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหาย)

 

วัตถุระบิด สารเคมี และผงโลหะติดไฟ (โซเดียม ลิเธียม แมกนีเซียม อลูมิเนียม โปแตสเซียม ปุ๋ยยูเรีย แอมโมเนียมไนเตรต

(การลุกไหม้ให้ความร้อนสูงและรุนแรง)

อักษร D สีเหลือง

อักษร D บนดาวห้าแฉกสีเหลือง

คลุมดับเบื้องต้นโดยใช้ทรายแห้ง

ผงเกลือแกงผงถ่าน ปูนขาว หรือ โซดาแอช(โซเดียมคาร์บอเนต แล้วใช้สารเคมีที่เหมาะสมกับชนิดของสารเคมีนั้น

 

 

สารเคมีที่เกิดปฏิกิริยาไม่รุนแรง ใช้น้ำฉีดกันการลุกลามได้ (ภายใต้การควบคุมของผู้เชี่ยวชาญ)

(ที่มา คู่มือป้องกัน–ระงับ–รับมืออัคคีภัย สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

          2553:หน้า 22–23)