§  ห้ามนำเด็กและสัตว์เลี้ยงเข้ามาในห้องปฏิบัติการ

     §  กรณีที่หน่วยงานอนุญาตบุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ

                     Ø  ควรมีผู้รับผิดชอบนำเข้าไป

                     Ø  ต้องอธิบาย แจ้งเตือนหรืออบรมเบื้องต้นแก่ผู้เข้าเยี่ยมชม

                     Ø  ผู้เข้าเยี่ยมชมต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม

     §  ห้ามปิดกั้นทางออก และทางเข้าถึงเครื่องมือรับเหตุฉุกเฉิน หรือแผงไฟ

     §  ห้ามทำงานตามลำพังในห้องปฏิบัติการ

     §  ห้ามใช้เครื่องมือผิดประเภท

     §  มีป้ายแจ้งกิจกรรมที่กำลังทำปฏิบัติการที่เครื่องมือ พร้อมชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ทำปฏิบัติการ