§  เตรียมตัวก่อนเข้าปฏิบัติการ เช่น ผู้ปฏิบัติงานต้องทราบว่าจะทำปฏิบัติการเกี่ยวกับอะไร ใช้เครื่องมืออะไร และต้องมีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามระเบียบของห้องปฏิบัติการอย่างเคร่งครัด

§  ห้ามรบกวนผู้ที่กำลังปฏิบัติการวิจัยทดลอง

§  ขณะอยู่ในห้องปฏิบัติการ

-   ห้ามวิ่งเล่นหยอกล้อกัน

-   ห้ามรับประทานอาหาร

-   ห้ามสูบบุหรี่

-   ห้ามทำกิจกรรมการแต่งใบหน้า

-   ต้องสวมรองเท้าที่ปิดหน้าเท้าและ/หรือส้นเท้าตลอดเวลา ห้ามสวมรองเท้าแตะ

-   รวบผมให้เรียบร้อยขณะทำปฏิบัติการ

                  -   สวมเสื้อคลุมปฏิบัติการที่พอดีตัว ติดกระดุมตลอดเวลา

§  ห้ามสวมเสื้อคลุมปฏิบัติการไปยังพื้นที่ที่รับประทานอาหาร

§  ห้ามเก็บอาหาร เครื่องดื่มในห้องปฏิบัติการ

§  ห้ามใช้ปากดูดปิเปตต์หรือหลอดกาลักน้ำ

§  ล้างมือทุกครั้งก่อนออกจากห้องปฏิบัติการ

§  ห้ามใช้ตัวทำละลาย (solvents) ล้างผิวหนัง

§  รักษาพื้นที่ทำปฏิบัติการให้สะอาดและห้ามวางของเกะกะ