วัสดุที่ใช้ทำถุงมือมีหลายประเภท เพื่อสนองความต้องการในการป้องกันอันตรายจากการทำงาน ได้แก่

  1. ถุงมือ ทำด้วยพลาสติกบางเบา สำหรับใช้แล้วทิ้ง  (Disposable Gloves) ใช้ป้องกันสิ่งที่ทำให้ระคายเคืองอย่างอ่อนได้
  2. ถุงมือผ้า (Fabric Gloves) ทำด้วยผ้าฝ้ายหรือเส้นใยผสม ใช้สวมเพื่อหยิบจับของลื่น หรือของที่ร้อนหรือเย็นไม่มาก
  3. ถุงมือหนัง (Leather Gloves) ใช้ป้องกันประกายไฟหรือของที่มีผิวขรุขระขัดถู หากมีฉนวนบุภายในใช้สำหรับการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
  4. ถุงมือตาข่ายโลหะ (Metal Mesh Gloves)ใช้สวมป้องกันมือจากการโดนตัดหรือขีดข่วน เพราะอุบัติเหตุในการทำงานกับเครื่องตัดหรือเครื่องมือที่มีคม
  5. ถุงมือเส้นใยอลูมิเนียม(Aluminized Gloves) ใช้ป้องกันความร้อนสูง นิยมใช้กันมากในงานหลอมวัสดุ
  6. ถุงมือที่ทนต่อสารเคมี (Chemical Resistance Gloves) ทำด้วยยาง neoprene, polyvinyl alcohol  vinyl หรือ อื่น เพื่อป้องกันมือจาก สารกัดกร่อน น้ำมัน หรือ สารละลายต่างๆ