อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล  ใช้สำหรับป้องกันผู้สวมใส่จากอันตรายที่เกิดจากการปฏิบัติการ อุปกรณ์เครื่องมือ และสารเคมีอันตราย แต่ไม่ได้ช่วยลดหรือกำจัดความเป็นอันตรายของสารเคมีแต่อย่างใดผู้ปฏิบัติการจึงต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันในการทำงานและปฏิบัติการด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ โดยอุปกรณ์ป้องกันฯ ที่ใช้ต้องอยู่ในสภาพดี ไม่ชำรุดหรือฉีกขาดหรือมีรูรั่ว มีขนาดเหมาะสมกับผู้สวมใส่ และต้องสวมกระชับกับร่างกาย  เพื่อให้ร่างกายสามารถเคลื่อนไหวได้สะดวก

      อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล สำหรับป้องกันอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย ได้แก่

  1. อุปกรณ์ป้องกันหน้า (Face protection) เช่น หน้ากาก
  2. อุปกรณ์ป้องกันตา (Eye protection) เช่น แว่นตา
  3. อุปกรณ์ป้องกันมือ (Hand protection) เช่น ถุงมือ
  4. อุปกรณ์ป้องกันเท้า (Foot protection)
  5. อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย (Body protection)
  6. อุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน (Hearing protection)
  7. อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ (Respiratory protection)              

          ผู้ปฏิบัติการต้องเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันฯให้เหมาะสมและต้องใช้ให้ถูกวิธี จึงจะสามารถป้องกันภัยให้ผู้สวมใส่ได้ เพราะอุปกรณ์ป้องกันฯ แต่ละอย่างมีหลายชนิดและหลายประเภท ซึ่งเหมาะกับการใช้งานเฉพาะแต่ละประเภท หรือ มีข้อจำกัดในการใช้งานแตกต่างกัน