ชื่อเรื่องความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ : พัฒนาได้อย่างไร
ชื่อผู้แต่งรศ.สุชาตา ชินะจิตร
วันเดือนปีที่เผยแพร่/พิมพ์พฤษภาคม 2555
ชื่อสถาบันศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Description
ดาวน์โหลดเอกสาร