แหล่งความรู้ :Safety Glove Chemical Compatibility Database
ชื่อเว็บไซต์ :http://www.coleparmer.com/SafetyChemGuide
สังกัด/องค์กร :Cole-Parmer
ประเภทขององค์กร :เอกชน
ข้อมูล/สาระในเว็บ :

ถุงมือที่ทำด้วยวัสดุประเภทต่างๆ กับความทนทานต่อสารเคมีแต่ละอย่าง

ขอบเขตสาระเนื้อหา :ข้อมูลสารเคมีกับความทนทานของถุงมือ
สาระที่นำเสนอ :เนื้อหาฉบับเต็ม,
วิธีเข้าถึงข้อมูล :Browse,