แหล่งความรู้ :Cole-Parmer's Chemical Compatibility Database
ชื่อเว็บไซต์ :http://www.coleparmer.com/Chemical-Resistance
สังกัด/องค์กร :Cole-Parmer
ประเภทขององค์กร :เอกชน
ข้อมูล/สาระในเว็บ :

การเลือกใช้ภาชนะที่ทำด้วยวัสดุประเภทต่างๆ บรรจุสารเคมี

ขอบเขตสาระเนื้อหา :ข้อมูลสารเคมีกับวัสดุที่ใช้ทำภาชนะบรรจุ
สาระที่นำเสนอ :เนื้อหาฉบับเต็ม,
วิธีเข้าถึงข้อมูล :Browse,