ประเภทเอกสาร :หนังสือ/ตำรา
ประเภทเนื้อหา :วิธีปฏิบัติ,
หมายเลขเอกสาร/มาตรฐาน :978-0131382268
ชื่อเรื่อง :Chemical Process Safety: Fundamentals with Applications
ชื่อผู้แต่ง/สถาบัน :Daniel A. Crowl, Joseph F. Louvar
ชื่อสำนักพิมพ์ :Prentice Hall; 3 edition
ปีที่พิมพ์ :May 30, 2011