ศัพท์ไทย

There are 1 entries in this glossary.
Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like

Glossaries

Term Definition
ของเสียหรือขยะในห้องปฏิบัติการ
ของเสียหรือขยะที่มีสารเคมีปนเปื้อน ซึ่งอาจเป็น สารที่ใช้หรือสารใหม่ที่เกิดจากการทำปฏิริยาในการศึกษาทดลอง จึงต้องมีการจัดการของเสียและขยะจากการปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ