ของเสียหรือขยะในห้องปฏิบัติการ

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like

Glossaries

Term Definition
ของเสียหรือขยะในห้องปฏิบัติการ
ของเสียหรือขยะที่มีสารเคมีปนเปื้อน ซึ่งอาจเป็น สารที่ใช้หรือสารใหม่ที่เกิดจากการทำปฏิริยาในการศึกษาทดลอง จึงต้องมีการจัดการของเสียและขยะจากการปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ