ความเสี่ยง

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like

Glossaries

Term Definition
ความเสี่ยง
ผลลัพธ์ของความน่าจะเกิดอันตรายและผลจากอันตรายนั้น